אבטיח- Citrullus vulgaris

אבטיח- Citrullus vulgaris משפחת הדלועיים _20626 ) ז 1 ) 1 ( _010111 בערבית : בטיח' אלאח'צ'ר , בטיח' פלסטיני , בטיח' שאמי , סנדי , רקי מוצא האבטיח התרבותי הוא כנראה ממין _3111 _* ח _0 . _13 או מאבטיח הפקועה ם _8 ; ז * \ ד _0 ם _* ( _€ _. הגדל באזורים מדבריים . עדויות לגידולו של האבטיח ישנם 1 ממצרים מהאלף השני לפנה"ס . האבטיח של ימינו מזוהה עם האבטיח המוזכר במקרא ( במדבר יא ה , ( במשנה ובתלמוד . בספרות הערבית קיימת הבחנה בין האבטיח או האבטיח הירוק 4 -1111118 _^ 11 § _311 _$ ) ז 3130 (< : _! 1 המלין הוא האבטיח הצהוב _610 ) תז 118 ז . (< : _110111 פעמים רבות , בעיקר בספרות הלטינית , מכונה האבטיח גם בשם מלון ( ח _1010 ח . ( בעל המאמר השלישי כותב בערך מלון . 'מילון — ערבי בטיך הוא האבטיח . ' אלישע היווני ביאר.- 'בטיך הוא בלשון הקודש אבטיח ובלעז מלון וביוני פיפוני ויש ממנו 5 שנקרא בטיך הנדיק . ' לאבטיח היו מספר כינויים בהתאם לאזורים השונים , כפי שציין הרמב"ם : "' דלאע" הוא האבטיח ה"פלסטיני" וקוראים אותו גם כן האבטיח 6 ה"שאמי" והאבטיח ההודי . העם המצרי קורא אותו האבטיח הירוק . ' אבן בכלארש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי