בננה Musa paradisiaca-

בננה Musa paradisiaca- משפחת המחיים _(^ 111830636 ) בערבית : מוז הבננה הוא צמח טרופי שמוצאו בדרום מזרח אסיה והוא אחד מהגידולים החקלאיים אשר הופץ והתפשט באזורים נרחבים בעקבות הכיבוש הערבי . בארץ ישראל גדלה הבננה בעיקר באזור בקעת הירדן ורצועת החוף הצפונית . המין שהיה מצוי באזורנו הוא הידוע בשם 'בלדי' 1 ) - חנ 1 זמ _16 ק 313 _^ _1303 _(\ 1 . = >> _3 ק , \ 1 . ממנו היו מוכרים זנים אחדים . הבננה ידועה במקורות העבריים והערביים בשם 'מוז' ואילו בפי הצליינים הנוצרים אשר תיארוה בהתפעלות היא מכונה 'תפוח גן העדן . ' פליקס פברי בתיאור הבננה ( עץ אדם ) במצרים מציין בין היתר : 'בהקשר לעץ זה — כל הנוצרים המזרחיים , עובדי האלילים ( מוסלמים ) והיהודים מאמינים , שבפרי זה לא צייתו אדם 3 וחוה בגן העדן ( שלא לאכול מפרי עץ הדעת . ' ( מכאן גם מקור אחד מזני הבננה — וז 1111 ו _161 ק , \ 1 _$ _3 דהיינו ה'נבונה . ' בהקשר למובן זה פירש ר' מנחם די לונזאנו במאה השש עשרה , בתוספת לערוך השלם : 'חכמה — מי מאוס בדבש , נ"א ( נוסח אחר ) מאת — פרי ידוע הוא בםוריא ובמצרים , בערבי מווז , בלעז תפוח גן עדך . בהתאם לסגנון ה'גא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי