לימון Limon-

לימון Limon- משפחת הפיגמיים ( 111113063€ ) לימון חמוץ — ח 0 _דח ; 01111 $ 11 בערבית . - לימון לימון מתוק 3 - ז _161 ז ;( : ! 11118 111 בערבית : לימו ההיסטוריה של הופעת הלימון באזורנו היא מעורפלת , ונראה שגידול זה הובא _בימי הביניים בעת שהגיעו התפוז ועצי הדר אחרים . המקורות מצביעים על הימצאותו באזור הים התיכון החל מסוף המאה התשיעית ואילך . מתוך ניתוח המקורות הכתובים המתייחסים _לארץ ישראל _, נראה שבדרך כלל הם מתכוונים ללימון החמוץ , אך סביר להניח שגם הלימון המתוק _§) ת 1 י 0113 5 \\ _111 ח 3 1 ט _6113 = _£ . _3 וח 11 _$ ט ( _€111 היה מוכר כאן , כמו במקומות אחרים במזרח התיכון . הלימון נזכר לראשונה באזור ארץ ישראל על ידי נאצר ח'וסרו . ( 1047 ) נוסע 3 זה מציין בטריפולי את התפוז , האתרוג וה'לימו . ' יתכן וה'לימר הוא הלימון 4 המתוק . בראשית המאה השלוש עשרה כותב יאקות שבעמק ג'רמק מצויים הרבה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי