תפוז חמוץ (חושחש) Citrus aurantium-

תפוז חמוץ ( חושחש ) Citrus aurantium- משפחת הפיגמיים ( 1111 : 30 _^ 6 ) בערבית.- נארנג' סוגיית הופעת התפוז ' ) תפוח זהב ( ' באזורנו אינה ברורה . לדעת טולקובסקי התפוז היה מוכר בארץ-ישראל כבר בתקופת המשנה והתלמוד ויש לזהותו עם 'אתרוג 1 ככדור' ( בבלי , סוכה לו ע"א ) ואתרוג 'אדמדם' ( ירושלמי , סוכה נג ע"ד . ( סביר יותר להניח שהתפוז הגיע למזרח הקרוב מדרום מזרח אסיה רק בעקבות כיבושי האסלאם . לדעת מסעודי התפוז החמוץ ( נארנג ( ' ו'האתרוג העגול' הובאו לאזורנו מהודו רק לאחר שנת 300 ( להגירה 912 = לספירה . ( אולם המקורות הכתובים מראים שהתפוז הגיע לאזור הים התיכון כבר במהלך המאה התשיעית . המקורות הכתובים המזכירים את ה'נארנג' או _^ מ _^ מ ו _§ 1 _תג 1 _ג מכוונים בדרך כלל לתפוז החמוץ המוכר גם בשם חושחש .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי