אתרוג Citrus medica-

אתרוג Citrus medica- משפחת הפיגמיים ( 811130€ _^) בערבית : אתרג , ' תרנג' מוצאו של האתרוג הוא מדרום מזרח אסיהומשם הגיע למזרח הקרוב . האתרוג היה ידוע בארץ ישראל עוד מתקופות קדומות . המסורת היהודית מזהה את פרי האתרוג עם 'פרי עץ הדר' הנזכר במקרא ( ויקרא כג מ . ( זרעי אתרוג משנת 1200 לפנה"ס שנמצאו בקפריסין מוכיחים שהוא היה ידוע באזורנו בתקופת המקרא , ולמרות זאת רוב החוקרים סוברים שהוא הגיע לאזורנו רק במאה הרביעית לפני הספירה , בעקבות כיבושיו של אלכסנדר מוקדון . מכל מקום ברור שגידול האתרוג היה נפוץ בארץ בתקופת המשנה והתלמוד . לפי זה יש לדחות לחלוטין את קביעתו של מסעודי שהאתרוג , כמו התפוז , הגיע לאזורנו רק בראשית המאה העשירית . להלן נביא את דברי מסעודי , אשר שימשו מקור עיקרי לחוקרי מוצא ההדרים :  אל הספר
יד יצחק בן-צבי