הדרים Citrus -

הדרים Citrus - משפחת הפיגמיים ( 1 * 11120636 ) בערבית : חמצ'יאת ההדרים הם עצי פרי ממשפחת הפיגמיים . ( 811130636 ) הקבוצה החשובה ביותר הם העצים מהסוג 5 ג ! 111 כ . < המוצא של רוב בני הסוג הוא מדרום מזרח אסיה — כנראה מדרום סין , בורמה ומזרח הודו , ומשם הגיעו למזרח הקרוב . מקובלת ההנחה שהחדרים , לבד מהאתרוג _6 _( _1103 ) ךח , ( 0 . הגיעו לאזור הים התיכון רק בעקבות הכיבוש הערבי . בניגוד לרוב החוקרים סובר טולקובסקי שאלה היו ידועים בארץ ישראל כבר בתקופת המשנה והתלמוד . נימוקיו של חוקר זה אינם נראים לנו חזקים דיים בכדי להכריע את הכף לטובת גישה זו . מיני ההדרים התאקלמו בחקלאות המקומית , תחילה באזור החוף הארץ ישראלי , במהלך התקופה המוסלמית הראשונה . הפיכתו לגידול חקלאי מובהק באזור בקעת הירדן הייתה כנראה מאוחרת יותר , והם נזכרים שם רק החל מהתקופה האיובית . ההדרים נזכרים רבות בהקשר לגידולם _בארץ ישראל במקורות הכתובים של ימי הביניים , אולם לא פעם הם נזכרים רק בשם כללי . בספרות הערבית נקראים ההדרים בסינונימים שונים הנגזרים מהשרש 'חמצ _, ' המעידה על תכונת טעמם החמוץ של חפירות . בספרות הלטינית נזכרי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי