דובדבן - Cerasus

דובדבן Cerasus - משפחת הוורדיים ( _80830636 ) דובדבן מתוק ( גודגדן ) — וח 15118 3 _\ ' 111 ח _06 דובדבן חמוץ — _$ ת _€613 _$ 115 \ ' 111 § 3 בערבית : חב אלמלוך , קראסיא _, קראציא עץ פרי שמוצאו מזני בר הגדלים בדרום מערב אסיה _ובדרום מזרח אירופה . עלפי המקורות ההיסטוריים והממצא הבוטני ארכאולוגי הוא טופח כגידול תרבות באירופה רק בתקופה הרומית . הדובדבן כנראה לא היה מוכר בארץ בתקופת המקרא , המשנה והתלמוד . זהו עץ פרי נשיר אשר מקום גידולו הוגבל לאזורי הרים גבוהים ובגידול חקלאי לא תפס מקום חשוב בכלכלת הארץ . הדובדבן (( : 013811 $ ) זוהה בטעות על ידי הפרשנים הראשונים והאחרונים עם ה'דבדבניות' ( משנה , עבודה זרה ב , ז ) וה'גודגדניות' ( בבלי , ברכות נז ע"ב . ( ה'גודגדניות' נכללות בפסיבדו בן סירא ( מאה עשירית ) בין הפירות ה'נאכלץ מה 3 מבחוץ ונזרק מה שבפנים . ' במקבילה דומה , המופיעה בחיבור ערבי מאותה 4 תקופה , מזוהה צמח זה עם ה'קראסיא , ' הוא הדובדבן . רב שמואל בן חפני מזכיר 5 את ה'גדגדניות' כפרי המשמש לקינוח הארוחה . בעל הערוך ורש"י זיהו במפורש מונח זה עם הדובדבן ( צירתיש . ( ר' אברהם פורטלאונה א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי