עוזרר - Crataegus

עוזרר Crataegus- משפחת הוורדיים _(^ 0830636 ) בערבית : זערור _, תפאח ברי שיח גבוה או עץ קטן , נשיר , שמוצאו ממזרח הים התיכון והארצות הסמוכות לו . ממיני הבר טופחו בעבר זנים מתורבתים בעלי פירות גדולים יחסית , עסיסיים 3 2 1 ומתוקים . העוזרר נזכר במשנה , בתוספתא ובתלמוד . זיהויו עם ה'זערור' מקובל על רוב הפרשנים . בפירושי הגאונים מכונה לעתים בטעות העוזרר בשם 'גבירא , ' שהוא שמו של החוזרר _*) טג ( £ 110101 או בן חוזרר 1 > 05 ) . ( 50 ! סירותיו הקטנים של העוזרר נדמו על ידי פרשני _ימי הביניים לתפוחים או לפירותיו של השיזף : 'אמרו צמח שנקרא גבירא ואינו מתקשר אל תפוחים ואין זה אלא פירות עץ , והם דומים לתפוחים אבל 6 הם קטנים , ונקראו זערור והם דומים לצאלים בצורתם ושיעורם . ' 'ואפשר שקורץ אוהו התפוח המדברי , ואילנו דומה אל התפוח ואפילו עליו אלא שהוא יותר קטן 7 עפיץ הטעם . ' ר' יעקב בן אשר בעל הטורים , כתב : 'עוזרדין קורמש בלעז חזרים , 8 מין תפוח וגדל ביער _ומאכילין לחזירים . ' עלי בן סלימאן שחי בירושלים במאה האחת עשרה מביא פירוש המזהה את  אל הספר
יד יצחק בן-צבי