משמש - Prunus armeniaca

משמש Prunus armeniaca- משפחת הוורדיים ( 1 * 0830636 ) בערבית : משמש , ברקוק עץ פרי שגדל באזור סין עוד מתקופות קדומות ומשם הועבר למרכז אסיה ודרך אירן או אסיה הקטנה ( ארמניה , ( הגיע למזרח הקרוב ולאירופה . תהליך טיפוחו והפצתו באזור הים התיכון נעשה בתקופות הקלאסיות . המשמש מוכר בשפה הערבית בשם זה . בספרות הערבית הוא מכונה בשם ה'תפוח הארמני וכך נקרא גם השם המדעי _1303 ) ת 6 וזדזג 11 _* ח 11 . (? 1 פעמים נקרא המשמש 4 גם בשם 'ברקוק . ' בירוני כותב בערך משמש : ' הוא אלברקוק , ברומית _ארמיתאקון ובסורית 5 רומאני ברקויא . ' איליה בר שינייא מנציבין 6 מבאר : 'אלמשמש — ברקוקיא . ' המשמש נקרא ברקוק גם בלהג אנשי תימן , ובאיטלקית . ( 3115100003 ) אסף הרופא מזכיר את פרי הברקונים ( או ברקוקים ) אשר משמנם ( של הזרעים ) מועילים לתחלואים רבים . ישנם בוטנאים הכוללים את המשמש ואת השזיף באותו תת סוג _11013 ) ק 0 ח 111 ק . ( קיימים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי