חבוש - Cydonia oblinga

חבוש Cydonia oblinga- משפחת הוורדיים ( 1 * 0 * 30636 ) בערבית : ספרג'ל עץ נשיר שמוצאו מאסיה התיכונית והמערבית . נראה שהעץ נפוץ בתרבות החקלאית באזור _הים תיכוני החל מהתקופה ההלניסטית ואילך . פרי החבוש נאכל בדרך כלל רק לאחר בישול או אפייה . החבושים הם 'הפרישיך המוזכרים במשנה . ר' יונה מזהה בתלמוד הירושלמי את ה'פרישיך עם ה'אספרלגיך , 'ולמה נקרא שמן פרישין שאין לך מין אילן פריש לקדרה אלא 3 מין זה בלבד . ' בשם דומה — 'ספרג'ל' נקרא החבוש בערבית . החבוש נזכר רבות בספרות הערבית של ימי הביניים , כפרי המצוי ומפורסם באזור סוריה . מסורת מוסלמית אחת המובאת בשם נעים _אלדין מספרת שהנביא מוחמד לא הכיר את החבוש . פעם אחת אחד  אל הספר
יד יצחק בן-צבי