שזיף - Prunus

שזיף Prunus - משפחת הוורדיים ( _£ 0 _^ _10636 ) שזיף הגן _16 $ _1103 - ח 115 _( 10 ת 11 ז _;? בערבית : אג'אץ , עץ בקר שזיף הכרז 1 — ןז : _הי : 11 _$ ת 111 ק ; בערבית : קראסיה _, קראציא מוצאו של השזיף הוא בנראה באזורים הממוזגים של אירופה ומערב אסיה . ישנן עדויות רבות לשימוש בשזיף הבר למאכל באתרים רבים באירופה החל מהתקופה הניאוליתית ואילך . טיפוח השזיף בתרבות החקלאית נזכר לראשונה רק במקורות 1 הקלאסיים . זיהוי השזיף במקורות ימי הביניים היא אחת הסוגיות הסבוכות ביותר וזאת מחמת ריבוי כינויו וזניו בארצות השונות . פעמים ששמות אחדים משמשים בערבוביה לציון שמות פירות אחרים כגון : אגס , אפרסק , שזיף  אל הספר
יד יצחק בן-צבי