תפוח- Pvrus malus = Malus sylvestris

תפוח- Pvrus malus = Malus sylvestris משפחה הוורדיים ( 1 * 0 x 30636 ) בערבית . תפאח התפוח הוא עץ הפרי החשוב ביותר באזורים קרים וממוזגים של העולם העתיק . שרידי פירות של זני בר שהיו בשימוש האדם נמצאו באתרים ניאוליתיים אחדים באירופה . התפוח גדל במסופוטמיה בתקופת הברונזה , ובישראל נמצאו שרידיו בקדש ברנע ( מאה עשירית לפנה"ס . ( בתקופות אלה אופן גידולו היה עדיין מוגבל ועדויות מוצקות לטיפוח התפוח בתרבות החקלאית ולהפצתו באגן _הים התיכון מופיעות לראשונה במקורות היווניים . התפוח נזכר רבות במקרא ובספרות חז"ל , ונראה שרק בתקופה הרומית הוא תפס מקום חשוב בתרבות החקלאית המקומית . גידול זה היה נפוץ בארץ בימי הביניים באזורי ההר הגבוהים והקרירים . באזורנו היה נפוץ בעיקר המין ה'שאמי . ' דון יצחק אברבנאל בפירוש לתורה בעניין שבעת המינים ( דברים ח ח , ( הוסיף :  אל הספר
יד יצחק בן-צבי