קסטניה- Castanea sativa

קסטניה- Castanea sativa משפחת האלרגיים _(? 3 § _30636 ) בערבית : שאה בלוט , קסטל עץ פרי נשיר שטופח ממין הבר ומוצאו כנראה מדרום אירופה . מועד הכנסתו 1 לתרבות החקלאית כגידול חשוב אינו ברור . עץ הקסטניה נקרא כיום בטעות בשם 2 ערמון תרבותי . הרמב"ם ציין את שמותיו השונים של עץ הקסטניה : 'קסטל — קאסטאניה , גם שאה בלוט . ' הלקסיקוגרף בר עלי תרגם מסורית : 'בלוט מלכא 4 אלשאהבלוט . ' ר' דוד קמחי ביאר את הוראת שמו של העץ ושימושיו בבנייה : ' והערמון נקרא בערבי _שך בלוט כלומר מלך האלונים והוא הערמון , אם כן האלונים נקראים גם כן ארמונים הנקראים בלעז קשטנייר ומאותם עושין קרשים ולוחות וכל 5 בנין . ' קסטניה השתמשו פרשנים אחדים לצורך זיהוי וביאור מונחים מהמקרא והמשנה : ( א ) ה'ערמוך המקראי ( בראשית ל לז . ( ( ב ) 'לוט' ( בראשית לז כה : מג יא . ( ( ג ) 'לוטם' ( משנה , שביעית ז , ו . (  אל הספר
יד יצחק בן-צבי