אלה אמתית (בטנה) - Pistacia vera

אלה אמתית ( בטנה ) Pistacia vera- משפחת האלתיים _3063€ ) ו _30314 ת 0 \ בערבית : פסתק מוצאו של עץ האלה האמתית הוא מהאזור האירנו טורני . שרידי פירות מעטים נמצאו מהתקופה הניאוליתית המאוחרת ומתקופת הברונזה , אם כי יש המפקפקים בפרשנות ממצא זה . 2 האלה נזכרת רבות במקרא ובספרות חז"ל . בתקופת המשנה והתלמוד קראו לאלה גם בשמה הארמי 'בוטמיך ( ירושלמי , כלאים כז ע"א . ( המונח אלה המופיע 4 3 במקרא אף הוא תורגם בארמית ובסורית ל'בוטמא , ' בערבית ל'בטם' ובתרגום השבעים ובוולגטה _ל וח 11 ו 11 ו _6161 > 11 ז . כל אלה הם שמות עצים מהסוג . ? 1813013 — מקורות ימי הביניים המאזכרים עצים במונחים אלה מתכוונים בדרך כלל לאלה _הארץ ישראלית 3 ) ח 11 _א _3136 ק , (? . אשר הייתה נפוצה כעץ בר בכל האזורים הים תיכוניים _בארץ ישראל . מונח זה מתאים גם לאלה האטלנטית ! _03 ) זח _3113 . ק ) ולאלה האמתית ( בוטנה _^ 13 = . ק . ( השם 'פסתק' מייחד רק את עץ האלה האמתית . במונח זה תורגמה המילה 'בטנים' המקראית ( בראשית מג יא )  אל הספר
יד יצחק בן-צבי