אגוז המלך- Juglans regia

אגוז המלך- Juglans regia משפחת האגוזיים _( 1 £ _10636 ) ת ( . 111 § 13 בערבית : ג'וז אגוז המלך הוא עץ פרי נשיר שמוצאו מדרום מזרח אירופה , ממרכז אסיה ומסין . הוא נחשב לאחד מגידולי החקלאות של העולם העתיק , כנראה מתקופת הברונזה . האגוז מוזכר במקרא ובספרות חז"ל ואין ספק בזיהויו . האגוז המוזכר במקורות בהקשר לארץ ישראל , מתייחס _בדרך כלל לאגוז המלך , בניגוד למיני אגוז אחרים שהיו מוכרים בימי הביניים . במאה העשירית והשתים עשרה נזכר האגוז בין גידולי אלשאם , ואילו מוקדסי מציינו בין הגידולים המצויים במחוז פלסטין בכלל ואזור ירושלים בפרט . בראשית התקופה הצלבנית נכללים האגוזים ( באחת מהגרסאות של תיאור הנזיר דניאל , ( בין עצי הפרי הנפוצים בעיר שכם . האגוזים נזכרו בין הפירות שנמכרו בעיר עכו בסוף המאה השתים עשרה ובמחצית הראשונה של המאה השלוש עשרה . בתקופה הממלוכית מופיע האגוז ברשימת הגידולים של 'אלשאם' החייבים במס . מציאות זו הייתה נכונה גם בראשית המאה _השש עשרה . האגוזים נמנים בין שבחי טריפולי , אגב תיאור כיבושה על ידי הממלוכים בשנת . 1289 באזור  אל הספר
יד יצחק בן-צבי