שקד מצוי - Amtgdalus cimmunis

שקד מצוי Amtgdalus cimmunis- משפחת הוורדיים _(^ 05306 _^) בערבית : לוז מוצא העץ מזרח ים תיכוני ומערב אירנו טורני . ביות השקד מתוך מיני הבר נעשה כנראה באזור המזרח הקרוב . שרידי שקד נמצאו באתרים רבים באזור ארץ ישראל והמזרח התיכון מהתקופה הניאוליתית ולא ברור אם הוא _בוית בתקופה זו או רק בתקופת הברונזה הקדומה . השקד נזכר במקרא ; במקורות מתקופת המשנה והתלמוד ומתקופת ימי הביניים . ישנן עדויות רבות לגידולו בארץ באזורים שונים . בתעודה מניצנה משלהי התקופה הביזנטית נזכרים השקדים בין המוצרים אשר שימשו כתשלום שנגבה עבור שירותי דרך לנוסעים בנגב . במאה העשירית נזכר השקד בין גידולי אלשאם  אל הספר
יד יצחק בן-צבי