שיזף תרבותי - Ziziphus Jujuba =vulgaris. z

שיזף תרבותי Ziziphus Jujuba = vulgaris . z- משפחת האשחריים _3063 _^ חות _3 ו ( _£ 1 בערבית : ענאב מוצאו של השיזף התרבותי הוא כנראה במזרח אסיה ולא ברור מתי נכנס לחקלאות המקומית בארץ . השיזף התרבותי מזוהה בוודאות עם ה'שיזפיך הנזכרים במשנה ( כלאים א , ד ) ובתוספתא ( פאה א , ז . ( פרשני ימי הביניים ביארו _שה'שיזפיך הם ' ענאב . ' בשם זה הוא ידוע גם בימינו . במאה העשירית מזכיר מוקדסי את השיזף התרבותי ( ענאב ) בין הגידולים הנפוצים במחוז פלסטין . במקום אחר הוא מדמה את העיר שהרסתאן לרמלה . בהמשך דבריו הוא מונה את פירותיה וביניהם גם ה'ענאב . ' בתקופה הממלוכית נמנה השיזף החקלאים התרבותי עם הגידולים של אזור 6 ' אלשאם' ( _סוריה רבתי . ( אבו  אל הספר
יד יצחק בן-צבי