תות - Morus

תות Morus - משפחת התותיים _(\ _10130636 ) תות שחור 1 £ 13 — ת _;^ 10111 $ בערבית : תות , תות אלשאמי תות לבן 5 3163 — טץ 40 ג ; בערבית : פרצאד מוצא רוב מיני התות הוא מיבשת אסיה : התות השחור הוא ממערב אסיה , כנראה מאזור פרס , ואילו התות הלבן הוא מדרום מזרח אסיה ( יפן וסין . ( שני מינים אלה היו היו מצויים בארץ ישראל בימי הביניים והם נבדלו זה מזה בצבע סירותיהם ובטעמם . המין השחור , שטעם פירותיו חמצמץ , והתות הלבן המתוק . בספרות הערבית קיימת _בדרך כלל הבחנה לשונית ברורה בין שני מיני תות : ה'תות' בסתם כוונתו לתות השחור — ה'שאמי , ' ואילו ה'פרצאד' הוא שמו של התות הלבן . בירוני אומר בשם אבן ח'אלויה , שהתות נקרא בלהג הסורי 1 שאמי ) בשם 'ח'רתות . ' כאמור , באותם פעמים שהמקורות מציינים באופן כללי את המונח 'תות' ללא אפיון נוסף , כוונתם היא _בדרך כלל לתות השחור . קביעה זו קשורה לסוגיית כניסתם של מיני התות לתרבות החקלאית הקדומה בארץ ישראל . התות השחור היה מוכר בארץ לפחות מתקופת המשנה והוא היה המין הנפוץ ביותר , אולי אף יחידי . לעומת זאת שאלת חדירתו של התות הלבן  אל הספר
יד יצחק בן-צבי