תמר מצוי - Phoenix dactylifera

תמר מצוי Phoenix dactylifera- משפחת הדקליים _180 ) ח (?; 11 בערבית : נח'ל מוצא התמר הוא מאזור המזרח הקרוב ועדויות בוטנו ארכאולוגיות ברורות לגידול תמרים תרבותיים ישנן מהתקופה הכלכוליתית ואילך , מאזור מסופוטמיה ובקע הירדן . התמר היה עץ התרבות החשוב ביותר באזורים הגאוגרפיים הנמוכים והחמים של ארץ ישראל בתקופה הקדומה . במחקר ישנו תיעוד רב על מרכזיותו של עץ זה בתרבות האנושית המקומית 2 לתקופותיה . בספרות חז"ל מוזכר פעמים רבות גידול התמר ושימושיו בארץ ישראל ובבבל בתקופת התלמוד והגאונים . מפאת היקפו הרחב של חומר זה לא נוכל להציגו בעבודה זו , ולפיכך נסתפק כאן רק בהבאת ציטוטים אחדים . בימי הביניים נחשב התמר לעץ חשוב ומיוחס . הקראי קרקסאני כינה אותו 'המושלם והגבוה ביותר מכל העצים . ' בימי הביניים הייתה ידועה בקרב המיסטיקנים היהודים והמוסלמים 5 ' מלאכת התמר . ' לעץ יוחסו תכונות מאגיות שונות . כך למשל כתב רב האיי גאון :  אל הספר
יד יצחק בן-צבי