רימון - Punica granatum

רימון Punica granatum- משפחת הדימוניים _1030636 ) ח (? 11 בערבית : רמאן מוצא הרימון הוא כנראה מדרום מערב אסיה ומשם התפשט לכל אגן הים התיבון . שרידי פירות רימון נמצאו באתרים רבים בארץ החל מתקופת הברונזה הקדומה ( יריחו , ערד ) ואילך , דבר המעיד על ביותו וגידולו באזורנו כבר מתקופות קדומות . הרימון נזכר בין גידולי הארץ במקרא ובתלמוד וגם במקורות ימי הביניים בעיקר מהתקופה הממלוכית . פירות הרימון היו מצויים בעיקר בחודש אב , אך ניתן היה לשמרם לאורך זמן ולאוכלם בחודש שבט . בניגוד למקובל , הרימון היה מרכיב שכיח וחשוב בסל המזונות של האדם _בארץ ישראל והוא נכלל עם ה'פירוה היבשים' שבה . גרגרי הרימון ( חב אלרמאן ) — הם ה'פרד' במקורות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי