תאנה - Ficus carica

תאנה Ficus carica- משפחת התותיים _6 ) _ג _101-306 _ג ) בערבית : תין מוצא התאנה במזרח אזור הים התיכון ושרידי פגות וזרעים נמצאו באתרים רבים באזור , לראשונה , מהתקופה הניאוליתית הקדומה 7000 ) לפנה"ס ) ביריחו ובתל אסוד ( סוריה , ( ובאתרים אחדים מהתקופה הכלכוליתית והברונזה הקדומה , והם מלמדים על ביותה בתקופות אלה . התאנה נחשבת לעץ הפרי השלישי בחשיבותו שגדל _בארץ ישראל הקדומה . עדות לכך הם האזכורים הרבים במקרא ובמקורות התלמודיים . לאורך כל תקופת ימי הביניים ישנם מקורות רבים המעידים על גידול נרחב של תאנים באתרים רבים בארץ . פעמים שקיימות ידיעות רציפות על אזור מסוים ולעתים האזכורים מקוטעים . התאנה בתקופת ימי הביניים המוקדמים המידע על גידול התאנה בשלהי התקופה הביזנטית הוא מועט . במאה השישית מספר קירילוס בכרוניקה של מנזרי מדבר יהודה , אודות עץ תאנה שצמח בצוק חלק מעל מערת התבודדות של אחד הנזירים . מן הנצר של התאנה צמחו שלושה עצי תאנה שסובבו על כל תאו . בתעודה מנהלתית מניצנה המתוארכת למאה השישית נזכר מטע תאנים ועצי פרי אחרים . באמצע המאה העשירית נזכרת התאנה בין העצים המצויים בהרי חברון ויתר הרי פל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי