זית אירופי - Olea europaea

זית אירופי Olea europaea- משפחת חזיתיים ( _01630 _£3€ ) בערבית : זיתון הזית הוא אחד מגידולי היסוד של _ארץ ישראל בכל הזמנים . ביותו של הזית היה כנראה במזרח הקרוב ומשם התפשט לכל אזור אגן הים התיכון . ממצאים על אודות גידול זיתים ישנם באתרים שונים בארץ החל מהתקופה הכלכוליתית ואילך . על ענף הזית _בימי הביניים _בארץ ישראל ישנן ידיעות רבות . המקורות הנוצריים הזכירו את שפע השמן במקומות שונים בארץ . פעמים שאיזכורים אלה משולבים בתיאורי הגאוגרפיה הקדושה , אך בהסתמך על מקורות מהימנים נוספים יש למצוא בתיאורים אלה מציאות ממשית . להלן במקרים רבים ההפרדה שנערוך בין המקורות העוסקים ב'זיתים' לבין 'שמן' או 'סבון' היא מלאכותית . רק בשילוב כל הידיעות המתייחסות לאזור מסוים , ניתן לקבל תמונה שלמה יותר . ההנחה הבסיסית שלנו היא שכל מקום בו מזכירים המקורות הכתובים 'שמן , ' כוונתם _בדרך כלל לשמן זית .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי