גפן היין- Vitis Vinifera

גפן היין- Vitis Vinifera משפחת הגפניים _(^ 11306 _^ 6 ) בערבית : ענב , כרם מגידולי היסוד של ארץ ישראל . מוצאו מגפן הבר _גזי ךזא _? ו _(^ - שגדל בעבר בארץ . ביות הגפן היה כנראה במזרח הקרוב ובאתרים רבים בארץ . בתקופת 1 הברונזה הקדומה ואילך מצויות עדויות לגידולה . ענף הגפן ומוצריו המשיך לתפוס בימי הביניים מקום מרכזי בתרבות החקלאית . קביעה זו נלמדת מתוך עושר ידיעות כתובות , שאת מרביתן נציין להלן . בתחילה נציג את הידיעות העיקריות שהצטברו בידינו על גידול הגפנים , בהתאם לאזורי הארץ השונים . אחר כך נערוך סקירה על תוצרי הגפן העיקריים . לבסוף נערוך דיון מסכם על  אל הספר
יד יצחק בן-צבי