טופח תרבותי - Lathyrus sativus

טופח תרבותי Lathyrus sativus- משפחת הפרפרניים _3€636 ) ח 1110 ק (? _3 בערבית : ג'לבאן הטופח הוא מגידולי העולם הקדום אשר מופיע באתרים שונים החל מהתקופה הניאוליתית , בעיקר באזור המזרח הקרוב והבלקן . הטופח הנזכר במקורות התלמודיים מזוהה ללא ספק עם הצמח מהסוג _$ ט . 1 _. _3111 > 1 במשנה נזכרים שני מינים מסוג זה : 'הפורקדן והטופח ... אינם כלאים זה בזה' ( כלאים א , א . ( בתלמוד הירושלמי ( כלאים כז ע"א ) נקרא הפורקדן — 'גילבונה . ' שם זה מתקשר לשם הערבי 'ג'לבאן . ' כמעט כל פרשני ימי הביניים זיהו בשם זה את ה'פורקרן . ' ה'ג'לבאך הוא גם שמה של בקיית הכרשינה \ ' 1113 ) _ ז _(^ 1013 _6 היא ה'כרסנה' ומהווה גם שם משני למיני קטניות אחרות . מהמקורות המתייחסים לאזורנו אנו יכולים להסיק באורח ברור למרי , שהמונח 'ג'לבאן' הוא בדרך כלל כינויו של הטופח התרבותי . קביעה זו נסמכת על ההנחות הבאות : ( א ) ה'ג'לבאך הוא הכינוי העיקרי של הטופח בלשון הערבית _הארץ ישראלית ומהווה רק שם משני אצל צמחים אחרים ; ( ב ) המקורות המזכירים את גידולן של הקטניות השונות בארץ , מכנים בשמות אחרים את הצמחים המועמדים הנוספים ( מלבד הטו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי