לוביה - Vigna

לוביה Vigna- משפחת הפרפרניים _36 ) _ _30 £ ח 1110 ק 3 ק ) לרביה התרבותית _10111313 ) — ט § ת _$ 1 _* ( = \' . 11 ח _0 ת _3 $ 1 ח ;\ ' !§ בערבית : לוביא , מאש לובית הנילוס _1101103 ( = ¥ . 11110013 ) — מ * 011011 בערבית : מאש מוצאה של הלוביה התרבותית הוא כנראה מהודו או מערב אפריקה שם היא מופיעה בממצא הארכאולוגי כבר מהאלף הרביעי לפנה"ס . ייתכן שגידול זה התפשט ממערב אפריקה למזרחה ומשם הגיע בתקופה הרומית לאירופה ולכל ארצות המזרח . לוביית הנילוס הוא מין בד _באדץ ישראל וממנו כנראה ביררו זן תרבותי . הלוביה היתה מוכרת לפרשני _ימי הביניים : יש וזיהו אותה עם ה'שעועית' הנזכרת במשנה ( כלאים א , א , ( חלקם עם 'פול הלבן' או עם 'הפול המצרי' ( למשל , 2 כלאים א , ב . ( הנוסע מפיאצ'נצה ( 570 ) מציין בין גידולי יריחו פרי קטנית _^ 351013 - וזז שאורכו שני רגל . תיאור זה מתאים לזן הלוביה התרבותית שנקרא לוביה ארוכת 4  אל הספר
יד יצחק בן-צבי