אפונה - Pisum sativum

אפונה Pisum sativum- משפחת הפרפרניים _30636 ) ת 1110 ק (? 3 בערבית : בסלה , בסלי האפונה נחשבת לאחת מגידולי הקטניות החשובות , שבויתה על ידי האדם כבר בתקופה הניאוליתית . עדויות בוטנו ארכאולוגיות לכך ישנן למכביר באירופה ובמזרח הקרוב . ה'אפונים' הנזכרים במשנה אינם זהים לקטניה המכונה כיום בשם אפונה ( וןו 11 _א 1 ק . ( האפונה נקראת בערבית באזורנו בשמות רבים , כגון : בסלה , בסיליה . 4 בימי הביניים האפונה נקראה באזורנו 'בסתיליה' ואילו במצרים 'בסלי . ' בתעודה צלבנית משנת 1141 נזכרים האפונים 1 _* _6111 $ ) ק ) בין הקטניות שגודלו באזור אמאוס . בתעודה אחרת משנת 1257 נזכרה האפונה בין הגידולים החקלאיים 6 אשר מהם התחייב המסדר הטבטוני להעביר לבישוף עכו . האפונה ( בסלה ) היא אחת ממיני הקטניות המוזכרים בין גידולי סוריה רבתי בתקופה הממלוכית . צמח זה נכלל בין גידולי החורף אשר היו חייבים במס לשלטונות . בשלהי התקופה הממלוכית יובא ה'בסלה' ממצרים לערי סוריה רבתי .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי