חמצה תרבותית - Cicer arietinum

חמצה תרבותית Cicer arietinum- משפחת הפרפרניים _6 ) _ג _30 _€ ח 1110 _קגק ) בערבית : חמץ החמצה היא מגידולי העולם הקדום המופיע באתרים שונים במזרח הקרוב החל 1 מהתקופה הניאוליתית . מקובל לזהות את ה'חמיץ' שבמקרא ( ישעיה ל כדך וה'אפונים' שבספרות התלמוד עם החמצה התרבותית . מין זה ידוע בשמו הערבי ' חמץ' או 'חומוס . ' מהמקורות אנו למדים שהחמצה נמנתה בין מיני הקטניות העיקריות בסל המזונות בארץ ישראל בתקופה הקדומה . אבן מאסויה המליץ 4 לאכול את ה'חמץ' המבושל בחודש שבט . בשנת 1120 ביטל בלדווין השני את המס בשערי ירושלים על הקטניות ובהם החמצה _- ) _ז . _(^ בתעודה משנת 1122 הוקצו מטעמו של המלך בלדווין להוספיטאל של שכם מעשרות והם חמצה , מהכפרים _^ 1113101 ( מגדל צדק _116 , , ( ת _£ _6 ך 11 _6 ( רנתיס _1611616 , ( י . 1 < _3 ( החמצה ( 0106116118 ) נזכרת בתעודה משנת 1141 בין הגידולים של 'בתי אמאוס . ' גידול זה גם נכלל בראשית שנות השישים של המאה השתים עשרה , בין הגידולים שהיו בבעלות הטמפלרים , בתחום הקרקעות השייכות לכנסיית הקבר . בסוף המאה השתים עשרה מוזכרת החמצה בין הירקות אשר נמכרו בעיר עכו . בתעודה צלבנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי