שיפון תרבותי - Secale cereale

שיפון תרבותי Secale cereale- משפחת הדגניים _636 ) ת 1 וח 3 ( _0 [ תבואת חורף שמוצאה ממיני בר הגדלים באירופה ואסיה . ממצאים חד משמעיים של השיפון התרבותי מופיעים באירופה רק החל מתקופת הברונזה התיכונה . החוקרים סבורים שה'שיפוך הנזכר במשנה איננו הצמח הנקרא בשם זה כיום . ( 560316 0616316 ) דגן זה מצוי מאד בחקלאות האירופאית ולא גדל בארץ בתקופה 2 העתיקה . זיהוי צמח זה עם ה'שיפרך הובא בפירוש רש"י לתלמוד ( פסחים לה ע"א 3-, מנחות ע ע"ב ) בשם — 'שייגלא' . ( 56 _!§ 16 ) בראשית שנות השישים של המאה השתים עשרה _, נזכר _ה 1 $ ח 11 § 1 ו $ בין הגידולים שהיו בבעלות הטמפלרים , בתחום הקרקעות השייכות לכנסיית הקבר . בוטייר , המחדירה של תעודות אלו תרגמה מונח זה ל _§ 16 ו _6 _א , דהיינו _לשיפון . נראה שיסוד זיהוי זה נובע מכך , שה אותו 8111 § נזכר בכפיפה אחת עם ה 01 < 16 _! ( חיטה ) וה 6 ח _0 _ע 3 ( שיבולת שועל . ( קיים גם לכאורה דמיון בין המונח _^ 1 § 16 _ל 15 ח . 8111 _§ 1 אם נקבל את הצעת בוטייר , הרי שיש כאן ערות יחידה להכנסת השיפון לתרבות החקלאית של הארץ _על ידי הצלבנים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי