שיבולת שועל - Avena sativa

שיבולת שועל Avena sativa- משפחת הדגניים _63 _£ ) חווח ( _013 בערבית : _שופאן גידול חורף המותאם לאקלים אגן _הים התיכון . במזרח הקרוב לא נמצאו ממצאים _בוטנו ארכאולוגים של שיבולת השועל המתורבתת _, ולפי שעה לא ברור לגמרי מתי בדיוק בוית המין התרבותי ממיני הבר . כפי שנראה בהמשך , קיימת מחלוקת בין החוקרים מתי הוכנס גידול זה לארץ ישראל — בתקופת התלמוד או רק בימי הביניים . המונח 'שיבולת שועל' המופיע במשנה ( כלאים א , א ; חלה א , א ; פסחים ב , ה ) זהה לדעת חלק מפרשני ימי הביניים עם הצמח הידוע כיום בשם זה . רש"י זיהה 2 באופן ברור — 'אביינא . ' יש פרשנים אשר תרגמו באופן מילולי לערבית את ' שיבולת שועל' בשם 'סנבל אלתעלב , ' וכדברי הרב מנחם ב"ר שלמה : ( 1113 ) 4 ' ושיבולת שועל דעבידא כזנב שועל וינא בלע"ז . ' ר' נתן אב הישיבה הוסיף ביאור נוסף : 'השעורים ושיבולת שועל , "אלשעיר" ו"סנבלה אלתעלב , " מותר לזרעם יחד שכולם שעורים אלא שזה מחודד משני צדדים וזה מארבע צדדיך . החוקרים המודרניים חלוקים בדעותיהם באשר לזיהוי 'שיבולת השועל' וכל 6 אחד מהם לשיטתו , מצא תימוכין לזיהויו בדבריו של ר' נתן . פליקס סבור 7  אל הספר
יד יצחק בן-צבי