דורה (סורגום) - Sorghum Vulgare

דורה ( סורגום ) Sorghum Vulgare- משפחת הדגניים _636 ) ת 11 ח ( _013 בערבית : דורא הדורה היא גידול קיץ , שמוצאו מאפריקה ומשם כנראה הגיע דרך דרום ערב להודו . לא ברור מתי הגיע גידול זה למזרח הקרוב . יש הסבורים שבעקבות כיבושי 1 האסלאם . לעומת זאת יש חוקרים המזהים את הגידול החקלאי 'פרגיך המופיע במשנה ( חלה א , ד , שביעית ב , ז ) עם הדורה המצויה _6 ) _ץג 1 § ט . ( $ . \ ' בימי הביניים 3 נקט בזיהוי זה ר' נתן אב הישיבה . אבן אלביטאר ( מת ב ( 1248 העיד שראה במקומות אחדים בגולן את הצמח ' אכת'אר' המזוהה עם פקעון נאה ( ות £ _11101 _? 01111 ק וח 111 חו ( 81 בין גידולי הרודה . בתעודה טבטונית מאמצע המאה השלוש עשרה נזכר גידול _ה 31 $ ' וח , ' היא כנראה הדורה , בין מיני הדגן באזור עכו . 6 בתקופה הממלוכית נמנתה ה'דרא' בין גידולי סוריה רבתי . באותה תקופה נכלל גידול זה בין גידולי הקיץ אשר היו חייבים במס לשלטונות . גם בראשית התקופה העות'מאנית ( 1526-1525 ) מופיע הדורה בין היבולים שנגבו מהם מס 10 9 8 בנצרת , יפו ורמלה . במקורות מהתקופה העות'מאנית מופיע השם 'ד'ורא' גם בהקשר לתירס ; 1 > ' 5 ) וח , ( _2€3 אש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי