דוחן - Panicum miliaceum

דוחן Panicum miliaceum- משפחת הדגניים _636 ) ת 1 וח ( _013 בערבית : דח'ן הדוחן הוא מין דגן קיצי שמוצאו במרכז אסיה . שרידי דוחן נמצאו באתרים שונים : 1 ברוסיה , אירן ובעיקר בארצות אירופה רבות , החל מסוף האלף החמישי לפנה"ס . הדוחן הנזכר במקרא ( יחזקאל ד ט , ( במשנה ( למשל , שביעית ב , ז ) ובפיוט של 3 2 ר' אלעזר הקליר , מתאים לפי אחד מהזיהויים לדגן מהסוג וח _1011 מ 3 ק . פרשני ימי הביניים ביארו : דוחן - דכץ . הנוסע מפיאצ'נצה ( 570 ) מציין שבנצרת גדל 'דוחן _6116 ) ות ) שגובהו בלתי 5 רגיל , שענפיו גדולים משיעור קומת אדם . ' תיאור זה מתאים לדוחן מהמין תז _0611 _ג 111 ןח . ? . הדוחן ( 1111111 ) נכלל בראשית שנות השישים של המאה השתים עשרה בין הגידולים שהיו בבעלות הטמפלרים , בתחום הקרקעות השייכות לכנסיית הקבר . בתעודה צלבנית משנת 1257 נזכר הדוחן _0110 ) וח ) בין הגידולים החקלאיים אשר התחייב המסדר הטבטוני להעביר לבישוף עכו . בתקופה הממלוכית נמנה הדוחן 8 ( _דח'ן ) בין גידולי הקיץ של סוריה רבתי החייבים במס לשלטונות . בשלהי התקופה הממלוכית הדוחן נזכר בין הגידולים שהיו באזור יפו . מגרעיני הדוחן הפיקו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי