אורז - Oryza Sativa

אורז- Sativa Oryza משפחת הדגניים _€36 ) מ 1 וח 3 ץ ( _0 בערבית : ארז , רז האורז הוא גידול הגרגרים השני בחשיבותו בעולם לאחר החיטה . מוצא האורז הוא _מדרום מזרח אסיה ושרידים ארכאולוגיים נמצאו מהתקופה הניאוליתית באזור סין , מאמצע האלף הרביעי לפנה"ס בתאילנד ומסוף האלף השלישי לפנה"ס בהודו ופקיסטאן . גידול האורז כנראה שהאורז הועבר למזרח הקרוב בתקופה ההלניסטית . האורז היה גידול נפוץ _בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ואף ייצאוהו לחוץ לארץ . אסף הרופא מזכיר את האורז הלבן והאדום וכן לחם אורז בין מיני הדגן והקטניות . בתקופה הערבית הקדומה התרחבה תפוצתו של האורז בעולם וכן באזורנו . בראשית המאה השתים עשרה היה האורז מוכר בכמה ארצות אירופה , אך דומה שהוא לא היה שכיח . קביעה זו נלמדת גם מתוך ביאורו המאלף של אבן עזרא על הפסוק המקראי 'נראה מראיהם טוב ובריאי בשר : ' כי היו אוכלים אורז הנקרא בלשון ערבי ארוז והוא נכבד מאוד וערב מן החטה ועושה דם טהור והוא מאכל אנשי הודו ואין להם חטה , ונעשו ממנו תבשילים , וזה האורז ישגא מאד כאשר יבושל בחלב והכלל המעט ממנו משביע והוא כבד במשקליו וגרגיריו דקין מאוד ואינן עגולין ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי