שעורה - Hordeum

שעורה Hordeum - משפחת הדגניים _636 ) ח 1 ות 1 ח ( 0 בערבית ; שעיר השעורה התרבותית _6 ) 1 § _31 טי \ ( _9 . היא מין הדגן השני בחשיבותו בארץ אחרי החיטה . השעורה בויתה במזרח הקרוב בתקופה הניאוליתית ושרידיה מופיעים באתרים ארכאולוגיים רבים החל מתקופה זו ואילך . גידול השעורה דרישותיה הקיומיות של השעורה הן צנועות מזו של החיטה , וגידולה התרכז בשולי האזור הים תיכוני ובדרום הארץ . בספרי ההלכה הקראית מובא בשם ענן בן דוד שיש להכין את המצות בחג הפסח משעורים , שהוא 'לחם עני' ( דברים טז ג , ( ולא מקמח חיטים שנחשב לחמץ . השעורה שימשה בדרך כלל מאכל לבהמות . מסופר על רוח' בן זנבאע אלג'ד'אמי אלפלסטיני שבעת שפגש את תמים אלדארי , אחד ממקורבי הנביא מוחמר שפעל _בארץ ישראל ( באזור חברון , ( מצאו בורר שעורים לסוסו . שאלו : האם אין בין אלה מי שיעשה את המלאכה בעבורך ויפטרנה ממך ? ענה תמים : בוודאי יש ואולם אני שמעתי את שליח האל אומר — אין אדם , שיברור שעורים לסוסו ואחר כך יתלנו עליו מבלי שייכתב לו על כל גרגיר — מעשה טוב .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי