חיטה (דגן) - Triticum

חיטה ( דגן Triticum - ( משפחת הדגניים _036 ) ח 1 _וחגץ ( _0 בערבית : קמח ביות החיטה החל כנראה באזור הים התיכון בתקופה הניאוליתית הקדם קרמית ומשם התפשט לכל רחבי אסיה ואירופה . החיטה הוא הצמח החשוב ביותר במזונו של האדם והוא נכלל בין גידולי היסוד של _ארץ ישראל בכל התקופות ההיסטוריות . כידוני מציין בערך 'חנטה , ' שמונח זה מיוחס במקורו לסוריה רבתי ( אלשאם ) והיא המילה המקובלת בדמשק לחיטה . המילה 'חב' ( גרעין ) ללא מילת סומך רומזת לחיטה . במקורות ימי הביניים מכונה לעתים קרובות החיטה גם בשמות כלליים.- דגן 11 ) ת _6 וחט , _* 1 בלטינית , ( גרעינים ( חבוב , בערבית ) ותבואה . מאחר שאין ביכולתנו לדעת מתי המקורות מתכוונים לחיטה בלבד ומתי לשאר מיני הדגן , כללנו במחקרנו את כל המונחים הכלליים הללו בערך חיטה , בהתחשב בעובדה שסוג זה הוא החשוב והנפוץ ביותר מקרב שאר מיני הדגן שגדלו בארץ ישראל . למותר לציין שאין אפשרות לקבוע לאיזה ממיני החיטה המקורות מתכוונים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי