מבנה המחקר

מבנה המחקר בחלק זה נציג את המידע שנאסף על גידולי ארץ ישראל בימי הביניים , בהתאם לתחום הטריטוריאלי והכרונולוגי שקבענו לעצמנו ( ראה לעיל . ( ברשימה הכוללת כשבעים מינים מופיעים רק הצמחים המוגדרים כגידולים חקלאיים מובהקים אשר שימשו למאכל . לצורך כך נצטרך בראשית להגדיר לעצמנו מהו 'גידול חקלאי , ' הגדרה שתשמש מדד מנחה לצורך קביעת הצמחים אשר נכללים בעבודה זו . הגדרה כזאת אינה פשוטה , שכן התרבות החקלאית הקדומה כללה מינים רבים של צמחים אשר בחלקם נעלם מעולם החקלאות המודרני . עובדה זו נובעת מכך שבעבר ניסה האדם לנצל את מירב הפוטנציאל התועלתי המצוי בצמחים , בעוד כיום חלק ניכר מצמחים אלה איבדו את ערכם בגלל חוסר כדאיות כלכלית . לחומרים המופקים מצמחים לצרכים שונים , כגון תאורה , צביעה , בורסקאות ורפואה , נמצאו בעידן הטכנולוגיה המודרנית תחליפים זולים וטובים יותר . רבים מצמחים אלה מניבים יבול דל יחסית הדורש השקעה בכוח אדם רב ומיומן לצורך לקיטתו , לעתים בטווח זמן ארוך . בנוסף לכך חלק מצמחים אלה פחתה כיום חשיבותם בשל חוסר ידע ומסורת חקלאית שאבדה במשך הזמן , ובעקבות שינוי בטעמו של שוק הצרכנים המודרני . כאמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי