יוזמות פיתוח של השלטון המוסלמי

יוזמות פיתוח של השלטון המוסלמי השלטון המוסלמי לא הסתפק רק בשמירת הקיים , אלא יש בידינו עדויות ארכאולוגיות המצביעות על יוזמות פיתוח שונות , כגון שיקום הדרכים , הצבת אבני מיל , בניית אמות מים ובניית מבנים רבים , כדוגמת המבנים באזור הר הבית . 75 הח'ליפים מבית אומיה עסקו רבות גם בשיקום ערי החוף ההרוסות . מגמת השיקום והפיתוח של ארץ ישראל באה לידי ביטוי גם בחקלאות . הדים לכך נשתמרו במקורות היסטוריים . בנסתרות ר' שמעון בר יוחאי מסופר על 'מלך 70 פרקי רבי אליעזר , ל . 71 למשל : דינור , א , 1 / עמ' ; 53-52 קליין , תולדות , עמ' 72 . 66-62 עמר , יחס , עמ' 73 . 170 דנט , עמ' 74 . 64-49 גיל , א , עמי ; 90 בן דב , עמי ; 40-35 עמית , אמות , עמ' 75 . 246-237 אלעד , עמ' . 163-156 הגדול וימלוך י"ט שנים ... ונוטע נטיעות ויבנה ערים חרבות ויבקע תהומות להעלות המים להשקות נטיעותיו . ' לדעת גיל מקור זה כנראה מתכוון לעבד אלמלכ , ( 705-685 ) ולפי לואיס מדובר בוודאות על השאם . ( 743-724 ) בהמשך מסופר על 'מלך אחר ויבקש לכרות מימי הירדן ויביא רחוקים מארצות נכריות לחפור ולעשות נחל ולהעלות מי הירדן להשקות הארץ ותפול ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי