אופי הכיבוש ותהליך אסלום הארץ

אופי הכיבוש ותהליך אסלום הארץ המידע על תהליך כיבוש ארץ ישראל וסוריה על ידי המוסלמים הוא מועט ויוצר תמונה מעורפלת למדי . מכל מקום ברור , שתהליך הכיבוש , כפי שהוצג בהיסטוריוגרפיה המוסלמית המאוחרת לזמן המאורעות היה מהיר , מלבד מספר גילויי התנגדות במספר ערים כדוגמת : ירושלים , קיסריה ואשקלון , שנכנעו גם הם לבסוף . הרושם שמתקבל הוא , שארץ ישראל ויישובה אינם עוברים זעזוע גדול . סימנים רבים מעידים על המשכם של דפוסי השלטון הביזנטי . התרבות החומרית הביזנטית המשיכה לנהוג זמן רב יחסית , עד שבארץ ישראל אנו מזהים את טביעת ידה של התרבות המוסלמית . קביעות אלה מתיישבות עם הגישות במחקר המודרני אשר אינן רואות באסלאם מהפכה הנישאת על ידי גל פלישה דרמטי אלא תהליך גיבוש והיאחזות ממושך ומורכב של 'חילוף משמרות . ' נראה שקצב השערוב בארץ ישראל וזמן רב אחר כך תהליך האסלום — שני תהליכים שונים — היו תהליכים אטיים יחסית . לצורך ביסוס הטענה הזאת אביא דוגמאות אחדות . החלוקה המנהלתית של ארץ ישראל לנפות ומחוזות בימי השלטון המוסלמי , היתה בדרך כלל העתקה נאמנה של זו שבימי הרומאים 60 והביזנטים . 3 וח 11 ק ? 3136 x 1103 נע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי