הסקרים הארכאולוגיים

הסקרים הארכאולוגיים חשיבותם של הסקרים הארכאולוגיים הוא במתן תמונה יישובית כוללת , המאפשרת לערוך השוואה בחתך רב תקופתי . רוב הסקרים שנערכו בעבר חזקו לכאורה באופן חד משמעי את ההערכה , שהייתה מקובלת על חוקרים רבים , לפיה התקופה הביזנטית ( 640-324 ) מהווה תקופת שיא ביישובה של ארץ ישראל . לפי סקרים אלו בולטת הירידה הניכרת במספר היישובים בתקופה הערבית הקדומה . סקרים אלה ייחסו לכיבוש הערבי את התמוטטותן של המסגרות המינהלתיות והצבאיות אשר הבטיחו את קיומם ושגשוגם של היישובים בתקופה הביזנטית . נראה לנו כי מגבלות הסקרים הארכאולוגיים אינן מאפשרות לנקוט עמדה ברורה בהקשר לתהליך _היישובי חקלאי , בתקופת המעבר בין התקופה הביזנטית לתקופה הערבית . את הסקרים הארכאולוגיים שנערכו _בארץ ישראל ביובל השנים האחרון ניתן לחלק באופן כללי לשתי קבוצות : הישנים והחדשים ' ) סקר ישראל . ( ' בסקרים מהדגם הישן קיימות מגבלות רבות : ברובם הם סלקטיביים ולא נערכו באופן שיטתי ומלא . במקרים רבים אין התייחסות לתקופות המאוחרות וחסרה בהם הבחנה ברורה בין התקופות השונות . ברוב חוליות הסקר למיניהן נעדרת ההבחנה בתקופות המשנה של התקופה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי