מקורות המחקר

מקורות המחקר הבעיה המרכזית העומדת בפני החוקר של צמחי ארץ ישראל בימי הביניים , היא איתור המקורות . בדיעבד אני יכול לציין בסיפוק שקיים מידע רב על נושא זה , אלא שמלאכת איתור החומר דורשה התפרסות על היקף מקורות עצום ומגוון . אף שהשתדלתי לנצל כל פיסת מידע שיכולה לתרום למחקרנו , ברי שקיים עוד מידע נוסף האצור במקורות כתובים , שעדיין לא עמד מול עיני . הניסיון המצטבר הוכיח שמידע בוטני נמצא גם בספרות שאין לה כל קשר לעניינים ראליים . בנוסף לכך ראוי לציין שרוב המידע מפוזר באופן ספוראדי , עובדה המצריכה סריקה שיטתית של כל ספרות ימי הביניים הכתובה . מדובר כאן אפוא במלאכת מחקר , אשר תארך שנים רבות וספק אם בכלל יהיה ניתן להשלימה לחלוטין . לפיכך החלטתי להסתפק בהצגת המידע שאספתי עד כה , בהנחה שיש בו כדי להציג תמונה אמתית המניחה את הדעת . במהלך עבודתי עם המקורות היהודיים _מימי הביניים נחשף לפני עולם ספרותי עשיר ורחב אופקים , המדגים את הפריחה התרבותית שהייתה בארצות האסלאם . המגע בין התרבות הערבית לתרבות העברית _בימי הביניים היה אחד הכוחות הפוריים ביותר בשדה הספרות , המחשבה והמדעים . אחת מהמטרות המשניות של ע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי