גבולות המחקר

גבולות המחקר הגדרת תחומי ארץ ישראל בתקופה הנדונה היא עניין סבוך ומורכב . הבעייתיות נובעת מכך שגבולות הארץ , שהם _בדרך כלל פונקציה _שלטונית מינהלתית צבאית , השתנו פעמים רבות במהלך תקופת ימי הביניים . תחומי הארץ החל מהתקופה האומיית היוו למעשה את המשכה של החלוקה המינהלית הביזנטית , כחלק מהישות _הגאוגדפית הגדולה יותר של סוריה רבתי ' ) אלשאם 3 . ( ' מ _3136 _(> 11 ק _3 _ותתק הפכה לג'ונד פלסטין _ו _^ תט _3 _^ : חו _6 _^ _ג ? 31 נקראה מעתה ג'ונד אלארדן . החלק השלישי של ארץ ישראל 3 101113 — ח _3136 _^ 1 ק ובו נכלל דרומה של הארץ והאזורים המדבריים של עבר הירדן — התפרק.- חלקו נבלע בתוך ג'ונד פלסטין 2 וחלקו בתוך ג'ונד דמשק . בתקופה הצלבנית , במהלך המלחמות הבלתי פוסקות בין צלבנים למוסלמים , השתנו תחומי הארץ מספר פעמים , עם התפשטות הממלכה הפרנקית והתכווצותה . בתקופה הממלוכית שוב עוברת ארץ ישראל שינויים בהגדרת תחומיה _המינהלתיים . 1 עניין תחומי ארץ ישראל בתקופות השונות והמשמעות _הגאוגרפית היסטורית , ראה : לואיס , עלי , עמ' 2 . 55-47 ראה : גיל , א , עמ' . 92-91 גישה שונה מהמקובל בהקשר למועד קביעתה ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי