כרונולוגיה

כרונולוגיה מחקרנו עוסק בתחום כרונולוגי רחב המתפרס על כאלף שנים , החל משלהי התקופה הביזנטית ועד לראשית התקופה העות'מאנית . פרק זמן זה מוגדר באופן רשמי וכללי ביותר בעבודה זו כתקופת 'ימי הביניים . ' התיארוך והמשמעות של המונח 'ימי הביניים' נתון לחילוקי דעות ופרשנויות שונות , הן בהגדרתו הכללית בהיסטוריה העולמית והן בהגדרתו של המונח בתולדות ישראל . במחקר הארץ ישראלי ניתן למצוא כינויים מגוונים , לעתים נרדפים או חופפים בחלקם , לתקופות המשנה השונות של ימי הביניים . שמות אלה משקפים בדרך כלל את התמורות הפוליטיות שחלו בארץ ישראל במרחב מסוים ובזמן נתון ואינן מעידות בהכרח על תמורות מהותיות שחלו במצב היישובי , החברתי , החקלאי והכלכלי . ייתכן שבעתיד יידרש המחקר לבחון את ההגדרות הכרונולוגיות לא רק מן ההיבט הפוליטי אלא גם לפי מדדים יישוביים ותרבותיים , עם כל מה שמשתמע מכך . עד אז , למרות המגבלות , נשתמש בעבודה זו בקשת ההגדרות הנרחבת המקובלת במחקר , בתוספת של הצעות או תיקונים אחדים לכרונולוגיה המקובלת . להלן נציג מפתח קצר ובו שמות התקופות כפי שהם יובאו בעבודה זו , ולאחר מכן נסקור בקצרה חלק מהבעיות וההסת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי