פתח דבר

פתח דבר תקופת ימי הביניים בארץ ישראל זכתה למחקרים נרחבים , אך הפן הקשור לתרבות החומרית וחיי היום יום נדחק וטרם נחקר ומוצה כראוי . בספר זה אנו מבקשים לתרום במעט לשינוי מגמה זו ולהאיר פן זה של תקופת ימי הביניים _, המהווה חוליה מקשרת חשובה במעבר בין התקופות הקדומות לעת החדשה . מטרת הספר להציג בצורה שיטתית את מירב המידע על הגידולים החקלאיים של ארץ ישראל בימי הביניים מן המקורות הכתובים השונים ומן הממצא הבוטני ארכאולוגי . חומר זה ישמש גם בסיס עיקרי לדיון המסכם את הספר . שם נבחן את התמורות שחלו בגידולים החקלאיים של הארץ במעבר מהתקופה הביזנטית לתקופה המוסלמית הראשונה ולשאר תקופות המשנה _בימי הביניים . ננסה לבדוק האם ניתן להגדיר את תקופת ימי הביניים כיחידה נפרדת הן מבחינת התמורות בגידולים החקלאיים והן כתקופה שמצליחה לטבוע חותם משמעותי על ההיסטוריה של התרבות החקלאית של הארץ . נבדוק אלו גידולים שרדו בארץ למן תקופות המקרא , המשנה והתלמוד , אלו גידולים התחדשו ונוספו ואלו נעלמו מנופה החקלאי . ננסחה גם להסביר תופעות אלו , לקבוע את תפוצתם האזורית של הגידולים השונים , ערכם הכלכלי , שימושיהם השונים ועו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי