תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 7 פרקי מבוא 9 כרונולוגיה ? 9 .. גבולות המחקר 11 .. מקורות המחקר 14 .. הערכת המקורות 22 .. ארץ-ישראל לאחר תקופת המשנה והתלמוד : משלטון ביזנטי לשלטון האסלאם 27 סקירה היסטורית " 27 .. הסקרים הארכאולוגיים 32 .. הכיבוש המוסלמי והשפעותיו על היישוב והחקלאות בארץ ישראל 41 אופי הכיבוש ותהליך אסלום הארץ 41 .. יוזמות פיתוח של השלטון המוסלמי 44 .. ראשיתה של השקיעה ביישוב החקלאי 48 .. תיאור גידולי ארץ ישראל בימי הביניים 49 מבנה המחקר 49 .. תבואות חורף וקיץ ( דגניים לגרגרים ) 54 חיטה ( דגן 54 .. ( שעורה - 69 .. אורז 74 .. דוחן 77 .. דורה _> סורגום 78 .. ( שיבולת שועל _> 79 .. שיפון תרבותי 81 .. קטניות לגרגרים 82 בקיה ( פול 82 .. ( חמצה תרבותית 87 .. אפונה 89 " עדשה תרבותית 90 .. לוביה 92 .. טופח תרבותי 96 .. תורמוס תרבותי 98 .. עצי פרי מסורתיים 100 גפן היין ! 1100 .. זית אירופי 136 .. תאנה 165 .. רימון 171 .. תמר מצוי . 174 .. שקמה 194 .. חרוב מצוי 202 .. ו תות 210 .. שיזף תרבותי 212 .. עצי פרי אגוזיים 213 שקד מצוי - 213 .. אגוז המלך 216 .. אלה אמתית ( בטנה 218 .. _< אלסר ( _אג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי