עירא היאירי ובני דוד

עירא היאירי ובני דוד " וגם עירא היארי היה כהן לדוד" ( שמ"ב כ , כו . ( מקדמת דנא קישרו פרשנים ודרשנים בין פסוק זה לבין "ובני דוד כהנים היו" ( שם ח , יד . ( 1 יונתן מוציא מידי פשוטו את התואר "כהן" בשני המקראות . "ובני דוד כהנים היו" הוא מתרגם "רברבין . " "וגם עירא היארי היה כהן" הוא מתרגם "רב" ( בניגוד לפסוק הקודם " וצדוק ואביתר כהנים" — "כהניא , ( " וליתר הדגשה שאין כאן כוהן ממש , הוא מזהה את עירא זה עם עירא בן עקש התקועי מגבורי דוד ( שם כג , כו . ( אשר לבני דוד , הנה יש יסוד לכאורה לתרגום "רברבין , " שכן בפסוק המקביל למראית עין בדהי"א יח , יז נאמר ו "ובני דוד הראשנים ליד המלך" ( אמנם נראה שאין זו הקבלה ממש ועיין לקמן . ( לפיכך תרגמו השבעים והפשיטתא בדומה ליונתן . ואולם , התרגום בשמ"ב כ אינו סביר , שכן כל האישים המנויים שם תפקידם מוגדר : אדורם על המס , יהושפט בן אחילוד מזכיר וכר , ואילו עירא הוא סתם "רב , " היינו גדול , והרי אין ספק שהיו בממלכה הרבה גדולים , מהם בוודאי חשובים מעירא . רוב הפרשנים החדשים סבורים , כי בשני המקראות מדבר הכתוב בתפקידי כהונה — פולחן ממש . אך גם הם מסמיכים את ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן