רשימת הקיצורים

רשימת הקיצורים א . ברשימה שלהלן נכללות הפניות לחיבורים המרבים להיזכר בין בגוף הספר ובין בהערות בציון שמו של המחבר ללא שם החיבור . לרוב ההפניה היא לפירושו לקטע שבדיון . בדרך כלל אין נזכרים מקורות מספרות חז"ל ומפירושי ימי הביניים ; אלה י ^ צאו במהדורות הדפוסים המקובלות . 5 אוסטרלי W . O . E . Oesterley . The Psalms , London 1962 אייכרודט — Der Prophet Hesekiel , Gottingen 1966 IV . Eichrodt , Jesaja 1-12 , Stuttgart 119601 אליעזר ( א ( . מבלגנצי פירוש על נביאים אחרונים מאת ר' אליעזר מבלגנצי , א , ' ישעיהו ( הוציא לאור י . ב . נוט , ( אוקספורד תרל"ט פירוש על יחזקאל ותרי עשר לרבי אליעזר מבלגנצי ( הוציא לאור ש . א . פאזנאנסקי , ( ווארשא תרע"ג אלקומסי פתרון שנים עשר — פירוש לתרי עשר , חברו צ . אלקומסי ( הוציא לאור י . ד . מרקון , ( ירושלים התשי"ח אמסלר S . Amsler . Amos . Neuchatel | 1965 | ארליך , מקרא כפשוטו שבתי בן יום טוב אבן בודד , מקרא כפשוטו , , 111-1 ברלין תרנ"ט-תרס"א ארליך I-Vll . Leipzig 1908-1914 A . Ehrlich , Randglossen zur hebrdischen Bibel , ( Randglossen ) ארליך , תהלים — D...  אל הספר
מוסד ביאליק