קראו בכותר - המקרא כדמותו: שיטת האינטרפרטאציה הכוליית