נספח ז תהלים יג

נספח ז תהלים יג הדיון שלהלן יעסוק בשלוש בעיות עקרוניות שבפניהן עומדת הפרשנות המדעית בעניין במזמור יג : ( 1 הרקע ההיסטורי ( ביוגראפי ) של המזמור ; ( 2 מבנה המזמור ; ( 3 השינוי בהלךהרוח של המזמור . ( 1 ) הרקע ההיסטורי ( ביוגראפי ) של המזמור החוקרים החדשים מניחים בדרך כלל , על סמך הכתוב : 'האירה עיני פן אישן המות' ( ד , ( שבעל מזמורנו חולה אנוש היה . כך כותב , למשל , גונקל : 'המשורר נמצא במצב של סכנת נפשות ( ד . ( יש להניח שבמחלה ממושכת , ממאירה , מדובר במזמורנו , כמו במזמורים הקרובים לו . ' אך לדעתו : 'עיקר פחדו הוא שייבוש בתקוותו ובבטחונו בה , ' שירומו אויביו בהתמוטט בטחונו . אויבו הוא אויב ה . ' בנפול הצדיק יתרונן האויב , יתחלל שם ה , ' אבל גם אם נודה שזהו עיקר כאבו , אין להסיק מסקנה שלא סבל המשורר ייסורי גוף ממש . יש רק להודות שייסורי נפש מרים בעיניו מייסורי גוף , מכאבו שנגרם על ידי מחלתו . ' דומה לדעה זו היא גם דעתו של וייזר ודעתו של קראוס . כך סבור אף שמידט , אך מן הבקשה : 'האירה עיני' מסיק הוא גם את טיב מחלתו של משוררנו : 'האין המדבר אלינו אדם החש בהתקרב אליו מחלת עיניים קשה ? יומם...  אל הספר
מוסד ביאליק