נספח ו תהלים עג בחקר־המקרא החדש

נספח ו תהלים עג בחקר המקרא החדש על הדעה הרווחת שהמדובר בתהלים עג הוא בעיית הגמול האישי , קמו מערערים בזמן האחרון . לאמיתו של דבר , באחד המחקרים החדשים ביותר טוען רנו , שמזמור שהיה בתחילה 'une action de grace individuelle' סוגל והפך לביטוי קיבוצי על ידי א ) תוספת פסוק י , ב ) שינוי מדעת של הקרי הקודם ' . לישר אל , ' לקרי שלפני 'לישראל' בפסוק א , ; E . Jacob ] , pp . 541-550 B . Renaud , RHPhR 59 [ 1979 ] [ Melanges ) עי' עוד דיון ב'שינוי' של קאקו , שם [ עמ' , 248 הערה , [ 1 עמ' . ( 33 בירקלנד , למשל , טוען : למה הובלט במזמור זה שלומם של הרשעים הבלטה יתרה שלא כמו במזמורים אחרים ? התשובה תימצא לך אם תיתן דעתך על מצבו ההיסטורי של עם ישראל , אשר מתוכו צמח מזמורנו . ישראל נתון לשלטון זר . מי הוא ? מכיוון שאין כל סימן של נ 1 מיזם במזמור , אין לאחר את זמן חיבורו . כנראה נתחבר בתקופה הפרסית . הרשעים הם הם הפרסים ( שם [ עמ' , 250 הערה , [ 9 עמ' . ( 279-268 לאחרונה , קאקו , עם שהוא מקבל את n 'grandes lignes' של פירושו של בירקלנד , הוא מגדיר את מזמור עג כ'הגות לב פאתיטית על גורל בני ישראל שישבו ...  אל הספר
מוסד ביאליק