נספח ג על דברי עמוס: 'לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי'

נספח ג על דברי עמוס . 'לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי' דברי עמוס אלה נדונים לא רק בפירושים השונים , ראשונים ואחרונים , לעמוס ז , יד , בספרים ובמחקרים על ספר עמוס , על הנבואה ועל התיאולוגיה המקראית , אלא גם במאמרים מיוחדים , שמהם נזכיר כאן את העיקריים שהופיעו בשנים האחרונות : ( 1955 / 56 ) , pp . 91-92 ; 68 ( 1956 / 57 ) , p . 302 ; idem , Affirmation by Einzelheit , ZA W 64 ( 1952 ) , p . 62 ; G . R . Driver , Amos VII , 14 , ET 67 Exegetisk Arsbok ( 1951 [ 1952 ]) , pp . 7-20 ; E . Baumann , Eine ( 1950 ) , pp . 16 ff . ; G . A . Danell , Var Amos verkligen ein nabi ? , Svensk Saale 1947 , pp . 191-198 ; E . Wiirthwein , Amos-Studien , ZAW 62 H . H . Rowley , Was Amos a Nabi ? , Eissfeldt-Festschrift , Halle an der Erwagungen zu Amos , ZThK 55 ( 1958 ) , pp . 145-169 ; A . Gunneweg , ( 1956 / 57 ) , p . 301 ; Vogt , in Biblica 38 ( 1957 ) , pp . 472-473 ; S . Lehming , Vogt and G . R . Driver , Waw explicative in Amos VII , 14 , ET 68 321-328 ; P . R . Ackroyd , Amos VII , 14 , ET 68 (...  אל הספר
מוסד ביאליק