מוסף

מוסף כרם היה לנבוח T : TT מלכים א כא * א . מיקומו של הסיפור במקרא מיקומו של הסיפור על כרם נבות בנוסח המסורה אינו מיקומו בתרגום השבעים . המיקום השונה מעיד על תפיסה שונה של מהות הסיפור ומשמעו . סדר הסיפורים בנוסח המסורה הוא יז-יח — שבועת אליהו לאחאב , אליהו בנחל כרית , בצרפת ובהר הכרמל יט — אליהו בחורב כ — אחאב וארם כא — מעשה כרם נבות , נבואת אליהו לאחאב כב — מעשה אחאב בארם , מות אחאב .  אל הספר
מוסד ביאליק